CD THE GREAT PRETENDERS
19 ( ! ) met zorg ges­e­lecteerde lied­jes uit het live pro­gram­ma.
De cd is verkri­jg­baar :
    na elk con­cert bij de fan­stand
    of op een­voudig ver­zoek via uw mail­bericht aan info@kvdb.be
    of via tele­foon 03–771 30 48 van het boek­ingskan­toor.
    zie ook CONTACT op deze web­site.

GEPLANDE CONCERTEN en lopende opties
Zondag, 24 juni 2018 
G.C. De Volk­skring — Kas­teel­dreef 18 — B 9340 Lede
Live con­cert — 2x 60min — Aan­vang 15:00 uur
Tick­ets aan 18 € kan je bestellen via amicicantores@hotmail.com

Dins­dag, 16 okto­ber 2018
Stadss­chouw­burg te Sint-Niklaas.
Aan­vang 14:30 uur — 2x 45/50min — Live On Tape.
Tick­etverkoop : 03–760 38 66

Woens­dag, 21 novem­ber 2018 
Casi­no Knokke — Zeed­ijk Albert­strand 509 — 8300 Knokke-Heist
Een namid­dag én een avond­voorstelling
Aan­vang 14:30 uur of 20:00 uur. Telkens 1x 45/50min Live On Tape.
Afs­luiter van het senioren­pro­gram­ma met medew­erk­ing van Con­nie Neefs.
Tick­etverkoop : 050–63 04 62

Don­derdag, 22 novem­ber 2018 
Casi­no Knokke — Zeed­ijk Albert­strand 509 — 8300 Knokke-Heist
Namid­dagvoorstelling om 14:30 uur —
Live On Tape — 1x 45/50min.
Zie info voor­gaande datum.

Dins­dag, 04 — Woens­dag, 05 en Don­derdag, 06 decem­ber 2018 
CC Wes­trand — Kamer­ijk­laan 46 — B 1700 Dil­beek
Namid­dagvoorstellin­gen — telkens om 16:00 uur.
Live On Tape — 1x 45/50min
Tick­etverkoop : 02–466 20 30

Zater­dag, 23 maart 2019 .… UITVERKOCHT
CC Ter Vesten — Graven­dreef 2 te 9120 Bev­eren.
Een tweedelig LIVE con­cert mét live pro­jec­tie (4-cam­eras) op groot scherm. Aan­vang 20:00 uur.
Begelei­d­ing : TGP-band.
Tick­etverkoop : 03–775 50 74

Vri­jdag, 04 okto­ber 2019
G.C. De Zoer­la — Gevaert­laan 1 — B 2260 West­er­lo
Live con­cert — 2x 60min — Aan­vang 20:00 uur.
Tick­ets : Cul­tu­ur­di­enst West­er­lo — 014–53 92 03