CD THE GREAT PRETENDERS
Deze is vanaf heden verkri­jg­baar.  ( ! ) 19- met zorg ges­e­lecteerde lied­jes uit het live pro­gram­ma.
U kan de cd bestellen via het boek­ingskan­toor : zie CONTACT op deze web­site.

GEPLANDE CONCERTEN : 

Op maandag, 12 maart 2018 tre­den wij Live On Tape op in
het Kur­saal te Oos­t­ende. Aan­vang show 14:00 uur — 1x 60min.
Afs­luiter in het tweede deel.
De Voorverkoop start op maandag 05 feb­ru­ari 2018 in het UIT loket in De Grote Post.
Oos­t­en­de­naars betal­en 5,00 euro en Niet-Oos­t­en­de­naars betal­en 10,00 euro?
(excl. 1,00 euro admin­is­tratiekosten).
Uit passers met kansen­tarief ont­van­gen 80% kort­ing op het bedrag van de niet Oos­t­en­de­naars
en betal­en 2,00 euro (excl. 1,00 euro admin­is­tratiekosten).

Op dins­dag, 16 okto­ber 2018 kan u ons aan ‘t werk zien in de
Stadss­chouw­burg te Sint-Niklaas. Aan­vang 15:00 uur — 2x 45/50min — Live On Tape.
Tick­etverkoop : 03–760 38 66

Woens­dag, 21 novem­ber 2018 is er een namid­dag en een avond­voorstelling in
het Casi­no te Knokke. Aan­vang 14:30 uur en 20:00 uur. Telkens 1x 45/50min Live On Tape.
Afs­luiter van het senioren­pro­gram­ma met medew­erk­ing van Con­nie Neefs.
Tick­etverkoop : 050–63 04 62

Don­derdag, 22 novem­ber 2018 — Casi­no Knokke — namid­dagvoorstelling om 14:30 uur —
Live On Tape — 1x 45/50min.
Zie info voor­gaande.

Zater­dag, 23 maart 2019CC Ter Vesten — Graven­dreef 2 te 9120 Bev­eren.
Een tweedelig LIVE con­cert mét live pro­jec­tie (4-cam­eras) op groot scherm. Aan­vang 20:00 uur.
Begelei­d­ing : TGP-band.
Tick­etverkoop : 03–775 50 74