CD THE GREAT PRETENDERS
19 ( ! ) met zorg ges­e­lecteerde lied­jes uit het live pro­gram­ma.
De cd is verkri­jg­baar :
    na elk con­cert bij de fan­stand
    of op een­voudig ver­zoek via uw mail­bericht aan info@kvdb.be
    of via tele­foon 03–771 30 48 van het boek­ingskan­toor.
    zie ook CONTACT op deze web­site.

GEPLANDE CONCERTEN en lopende opties
Dins­dag, 04 — Woens­dag, 05 en Don­derdag, 06 decem­ber 2018 
CC Wes­trand — Kamer­ijk­laan 46 — B 1700 Dil­beek
Namid­dagvoorstellin­gen — telkens om 16:00 uur.
Live On Tape — 1x 45/50min
Tick­etverkoop : 02–466 20 30

Zater­dag, 23 maart 2019 .… UITVERKOCHT
CC Ter Vesten — Graven­dreef 2 te 9120 Bev­eren.
Een tweedelig LIVE con­cert mét live pro­jec­tie (4-cam­eras) op groot scherm. Aan­vang 20:00 uur.
Begelei­d­ing : TGP-band.
Tick­etverkoop : 03–775 50 74

Vri­jdag, 04 okto­ber 2019
G.C. De Zoer­la — Gevaert­laan 1 — B 2260 West­er­lo
Live con­cert — 2x 60min — Aan­vang 20:00 uur.
Tick­ets : Cul­tu­ur­di­enst West­er­lo — 014–53 92 03