Boekingsmogelijkheden

For­mule 1

Aard optre­den: Live on tape
Duur: 1x60 minuten

For­mule 2

Aard optre­den: Live on tape
Duur: 2x60 minuten

For­mule 3

Aard optre­den: Gastop­tre­den inclusief 1 repeti­tie
Duur: 6 à 8 num­mers in over­leg.

For­mule 4

Aard optre­den: Live ( 5 muzikan­ten )
Duur: 2x 60min

For­mule 5

Aard optre­den: Kerst- & Ein­de­jaar pro­gram­ma ( 5 muzikan­ten )
Duur: 2x 60min

Afwijkende formules

Alle for­mules en boek­ingsmo­gelijkhe­den van THE GREAT PRETENDERS zijn bespreeek­baar en aan­pas­baar aan uw wensen en nood­wendighe­den.

Gastoptredens

Voor optre­dens met big­bands, har­monie of fan­fare lev­eren wij de basis par­ti­turen: Drums, Bas, Gitaar, Piano en Key­board.Boekin­gen en infor­matie
Con­tacteer ons