CD THE GREAT PRETENDERS
19 ( ! ) met zorg ges­e­lecteerde lied­jes uit het live pro­gram­ma.
De cd is verkri­jg­baar bij alle optre­dens — na het con­cert bij de fan­stand
of op een­voudig ver­zoek via uw mail­bericht aan info@kvdb.be
of via tele­foon 03–771 30 48 van het boek­ingskan­toor KvdB.
zie ook CONTACT op deze web­site.

OPTREDENSGEPLANDE CONCERTEN

Vri­jdag, 27 maart 2020
CC Roxy — Sta­tion­straat 29 — B 9140 Temse
GEANNULEERD en ver­van­gen door THE DIAMONDS op 30 april 2020.

Don­derdag 23 april 2020
CC Sijsele/Damme — 
Live On Tape — 2x 60min — Aan­vang 14:30uur
Tick­ets :  info vol­gt

Zater­dag, 06 juni 2020
Gastop­tre­den bij Gery’s Big Band
Stadss­chouw­burg — Keiz­er­straat 3 — B 2800 Meche­len
Aan­vang con­cert : 20:00uur.
Tick­ets aan 15,00 Euro
Bestellen via mail Willy-Viviane@skynet.be of tele­fonisch 03–449 43 01
Betal­en aan de kas­sa op de dag van het con­cert zelf.

Zondag, 07 juni 2020
Gastop­tre­den bij Gery’s Big Band
Stadss­chouw­burg — Keiz­er­straat 3 — B 2800 Meche­len
Aan­vang con­cert : 15:00uur.
Tick­ets aan 15,00 Euro
Bestellen via mail Willy-Viviane@skynet.be of tele­fonisch 03–449 43 01
Betal­en aan de kas­sa op de dag van het con­cert zelf.

Zater­dag, 20 juni 2020
Kerk — Vis­se­naken 
Opgelet ! Beperk­te plaat­sen ! ! 
Live On Tape — 2x 60min.
Aan­vang­su­ur en tick­et­info wor­den nog meegedeeld.

Boek­ingsin­fo:
https://www.thegreatpretenders.be/contact
http://www.karelvandenbroeck.be/6–1‑10-the-great-pretenders.html