CD THE GREAT PRETENDERS
19 ( ! ) met zorg ges­e­lecteerde lied­jes uit het live pro­gram­ma.
De cd is verkri­jg­baar bij alle optre­dens — na het con­cert bij de fan­stand
of op een­voudig ver­zoek via uw mail­bericht aan info@kvdb.be
of via tele­foon 03–771 30 48 van het boek­ingskan­toor KvdB.
zie ook CONTACT op deze web­site.

OPTREDENSGEPLANDE CONCERTEN

WEGENS DE CORONA-PROBLEMATIEK KUNNEN ALLE CONCERTEN
NOG NIET WORDEN WEERGEGEVEN.

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020
Cul­tu­ur­centrum Bel­gi­ca — Kerk­straat 24 — 9200 Den­der­monde
Live On Tape — 2x 60 min — Aan­vang : 14:30 uur.
Info & tick­ets : 0471–58 05 90

ZATERDAG 05 DECEMBER 2020
(Onder voor­be­houd coro­na-prob­lematiek… )

CC Ter Dil­ft — Bornem
Gastop­tre­den 2x 30 min met con­cert­band Gery’s Big Band
Info & tick­ets : 03–771 30 48

ZATERDAG 30 JANUARI 2021
(Onder voor­be­houd coro­na-prob­lematiek… )

Casi­no Berin­gen — Kioskplein 25 — 3582 Berin­gen
Live met eigen begelei­d­ings­band — 1x 90/100 min — Aan­vang 20:15 uur
Info & tick­ets : 0474–449 156

ZATERDAG 05 JUNI 2021
Gastop­tre­den 2x 30 min met con­cert­band Gery’s Big Band
Stadss­chouw­burg — Keiz­er­straat 3 — 2800 Meche­len
Info & tick­ets : 015–34 56 76

ZATERDAG 19 JUNI 2021
Kerk St. Pieters­ban­den — Kro­nkel­weg — 3300 Vis­se­naken
Live On Tape — 2x 60 min — Aan­vang 19:30 uur

DINSDAG 14 — WOENSDAG 15 & DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2021
Salons Man­to­vani — Doorn­straat 1 — 9700 Oude­naarde
Live met eigen begelei­d­ings­band — 2x 60 min — Aan­vang : 14:30 uur
Info & tick­ets : Enkel toe­ganke­lijk na afspraak ! 0491–71 94 09

VRIJDAG 22 OKTOBER 2021
Cul­tu­ur­centrum Wes­trand — Kamer­ijk­laan 46 — 1700 Dil­beek
Live met eigen begelei­d­ings­band — 2x 60 min — Aan­vang 14:15 uur
Info & tick­ets : 0473–80 36 82

Boek­ingsin­fo:
https://www.thegreatpretenders.be/contact
http://www.karelvandenbroeck.be/6–1‑10-the-great-pretenders.html