CD THE GREAT PRETENDERS
19 ( ! ) met zorg ges­e­lecteerde lied­jes uit het live pro­gram­ma.
De cd is verkri­jg­baar :
    na elk con­cert bij de fan­stand
    of op een­voudig ver­zoek via uw mail­bericht aan info@kvdb.be
    of via tele­foon 03–771 30 48 van het boek­ingskan­toor.
    zie ook CONTACT op deze web­site.

GEPLANDE CONCERTEN
Zater­dag, 23 maart 2019 .… UITVERKOCHT
CC Ter Vesten — Graven­dreef 2 te 9120 Bev­eren.
Een tweedelig LIVE con­cert mét live pro­jec­tie (4-cam­eras) op groot scherm. Aan­vang 20:00 uur.
Begelei­d­ing : TGP-band.
Tick­etverkoop : 03–775 50 74

Don­derdag, 06 juni 2019
Gastop­tre­den bij Gery’s Big Band
Stadss­chouw­burg — Keiz­er­straat 3 — B 2800 Meche­len
Aan­vang con­cert : 20:00uur. 
Tick­ets aan 15,00 Euro
Bestellen via mail Willy-Viviane@skynet.be of tele­fonisch 03–449 43 01
Betal­en aan de kas­sa op de dag van het con­cert zelf.

Vri­jdag, 07 juni 2019
Gastop­tre­den bij Gery’s Big Band
Stadss­chouw­burg — Keiz­er­straat 3 — B 2800 Meche­len
Aan­vang con­cert : 15:00uur. 
Tick­ets aan 15,00 Euro
Bestellen via mail Willy-Viviane@skynet.be of tele­fonisch 03–449 43 01
Betal­en aan de kas­sa op de dag van het con­cert zelf.

Zondag, 23 juni 2019
Privé­con­cert in Nevele.

Vri­jdag, 04 okto­ber 2019
G.C. De Zoer­la — Gevaert­laan 1 — B 2260 West­er­lo
Live con­cert — 2x 60min — Aan­vang 20:00 uur.
Tick­ets : Cul­tu­ur­di­enst West­er­lo — 014–53 92 03

Vri­jdag, 27 maart 2020
CC Roxy — station­straat 29 — B 9140 Temse
2x 60min — Aan­vang 20:00 uur.
Tick­ets : Info vol­gt.