The Great Pre­tenders zijn een bewezen suc­ces­for­mule !
Hun con­certen zijn telkens op erg korte ter­mi­jn uitverkocht… gewoon omdat het een WERELDACT is met tal van ref­er­en­ties ! !
Een minuten­lange staande ovatie en een gelukza­lig gevoel bij het ver­lat­en van de con­certza­al… dat zijn ervarin­gen, waarmee je sowieso zal wor­den gecon­fron­teerd als je een live-con­cert meemaakt van deze
sub­lieme zangers en hun prachtig reper­toire.

RECENSIE PETER KOELEWIJN

REFERENTIES
CC Knokke-Heist, CC Lede, Scala Bev­eren, Gemeen­tebestu­ur Zaven­tem, Ker­st­con­cert De Duinse Pold­ers Blanken­berge, Ker­st­con­cert Mid­delk­erke, Byloke Gent, Turn­hout Klassiek 2014 & 2015, CC De Spil Roe­se­lare, Stadss­chouw­burg Brugge, CC Scher­pen­heuv­el, CC Deurne, Neos Oost- & West-Vlaan­deren te Jabbeke, Izegem en Koksyde, zaal Man­to­vani Oude­naarde, Kur­saal Oos­t­ende, CC Dil­beek,
CC Lede, CC Bev­eren, Nieuw­jaarscon­cert De Panne… enz.

http://www.kvdb.be